1

Чи можна вводити типові питання для запропонованого сайту “Ukrainian Language” українською мовою?

What languages can I use in example questions for the proposed “Ukrainian Language” site?

1 Answer 1

0

Так, типові питання можна вводити як українською, так і англійською мовами. Цей документ дозволяє писати типові запитання і коментарі до них "твоєю власною мовою" (але не обговорення, обговорення мають бути перекладені англійською). А відповідь на це запитання стверджує, що реальні питання і відповіді на сайті, що присвячений якійсь мові, можуть бути не лише англійською мовою.

You can use Ukrainian and English in sample questions for the proposed “Ukrainian Language” site. This document gives permission to write example questions and their comments "in your own language". And answer to this question asserts, that real questions and answers on a site devoted to specific language are allowed to be not in English.

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .